[vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_wp_text 0=””]

Hager sản xuất tại pháp Aptomat chống giật CD

[/vc_wp_text][vc_wp_text 0=””]

Aptomat chống giật còn có tên gọi khác là át chống dò dòng, cầu dao chống dò dòng, tên tiếng anh là ELCB (Earth leakage circuit breaker) nó có nhiệm vụ tự ngắt điện khi có dòng điện rò xuống đất hay có người bị điện giật khi dòng điện rò vượt quá giới hạn an toàn.

Dòng aptomat CD của hager được sản xuất trực tiếp tại pháp hoạt động rất ổn định độ bền cực cao .Dòng dò cho phép là 30mA

Xem thêm sản phẩm aptomat hager