Aptomat Hager MCB,Chống giật RCCD,RCBO,MCCB

Aptomat MU

Khuyến mại aptomat-1-pha-hager-mu110-250x250

Aptomat 1 pha 10A hager MU110

119,000  110,000 
Khuyến mại aptomat-1-pha-hager-mu116-250x250

Aptomat 1 pha 16A hager MU116

119,000  110,000 
Khuyến mại aptomat_1_pha_20A_hager_mu120_-_Copy-250x250

Aptomat 1 pha 20A hager MU120

119,000  110,000 
Khuyến mại aptomat_1_pha_25A_hager_mu125-250x250

Aptomat 1 pha 25A hager MU125

119,000  110,000 
Khuyến mại aptomat_1_pha_32A_hager_mu132-250x250

Aptomat 1 pha 32A hager MU132

119,000  110,000 
Khuyến mại aptomat-1-pha-40A-hager-mu140-250x250

Aptomat 1 pha 40A hager MU140

114,525  105,000 
Khuyến mại aptomat-1-pha-50A-hager-mu150-250x250

Aptomat 1 pha 50A hager MU150

249,057  220,000 
Khuyến mại Aptomat-1-pha-63A-hager-mu163-250x250

Aptomat 1 pha 63A hager MU163

249,057  220,000 

Aptomat NC dòng cắt 10KA

 

Cách lựa chọn Aptomat chủ yếu dựa vào :

Dòng điện : tính toán đi trong mạch;

Dòng điện quá tải :Tính thao tác có chọn lọc.

Ngoài ra lựa chọn aptomat còn phải căn cứ vào đặc : tính làm việc của phụ tải và aptomat  không được phép cắt khi có quá tải ngắn hạn (thường xảy ra trong điều kiện làm việc bình thường như dòng điện khởi động, dòng điện đỉnh trong phụ tải công nghệ). Yêu cầu chung là dòng điện định mức của móc bảo vệ CB không được bé hơn dòng điện tính toán (Itt) của mạch : CB>= Itt Khí cụ điện hạ áp