Aptomat Hager MCB,Chống giật RCCD,RCBO,MCCB

[vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_wp_text 0=””]

Aptomat MU

[/vc_wp_text]
-8%
119,000  110,000 
-8%
119,000  110,000 
-8%
119,000  110,000 
-8%
119,000  110,000 
-8%
119,000  110,000 
-8%
114,525  105,000 
-12%
249,057  220,000 
-12%
249,057  220,000 
[vc_wp_text 0=””]

Aptomat chống giật AD

[/vc_wp_text][vc_wp_text 0=””]

Aptomat chống giật CD

[/vc_wp_text]
-9%
-9%
-6%
-4%
-7%
1,393,000  1,300,000 
-6%
1,525,000  1,430,000 
-5%
1,858,000  1,760,000 
[vc_wp_text 0=””]

Aptomat HLF

[/vc_wp_text][vc_wp_text 0=””]

Aptomat NC dòng cắt 10KA

[/vc_wp_text]
[/vc_column][/vc_row]

 

Cách lựa chọn Aptomat chủ yếu dựa vào :

Dòng điện : tính toán đi trong mạch;

Dòng điện quá tải :Tính thao tác có chọn lọc.

Ngoài ra lựa chọn aptomat còn phải căn cứ vào đặc : tính làm việc của phụ tải và aptomat  không được phép cắt khi có quá tải ngắn hạn (thường xảy ra trong điều kiện làm việc bình thường như dòng điện khởi động, dòng điện đỉnh trong phụ tải công nghệ). Yêu cầu chung là dòng điện định mức của móc bảo vệ CB không được bé hơn dòng điện tính toán (Itt) của mạch : CB>= Itt Khí cụ điện hạ áp