Công tắc thông minh

Thiết bị điện thông minh

Cảm biến

Công tắc + Ổ cắm

Khuyến mại aptomat-1-pha-hager-mu110-250x250

Aptomat 1 pha 10A hager MU110

119,000  110,000 
Khuyến mại aptomat-1-pha-hager-mu116-250x250

Aptomat 1 pha 16A hager MU116

119,000  110,000 
Khuyến mại aptomat_1_pha_20A_hager_mu120_-_Copy-250x250

Aptomat 1 pha 20A hager MU120

119,000  110,000 
Khuyến mại aptomat_1_pha_25A_hager_mu125-250x250

Aptomat 1 pha 25A hager MU125

119,000  110,000 

Tủ điện

Cung cấp các thiết bị nhà thông minh: như Công tắc Thông minh, Thiết bị nhà thông minh, Cảm biến thông minh, Tủ điện Hager, Công tắc ổ cắm hager, Camera an ninh, Aptomat Hager