Aptomat chống giật AD

Aptomat hager Aptomat chống dòng dò AD là sự kết hợp của aptomat chống dòng rò và aptomat chống  ngắn mạch,Aptomat chống giật dùng để ngắn mạch tự động trong trường hợp lỗi dây pha chạm đất hoặc bị dò điện ,ngắt khi bị giật điện với dòng ngắt 30mA

Showing all 13 results